Marcin Więckowski

Biorąc pod uwagę Państwa zapotrzebowanie chciałbym wyjść z propozycją realizacji szkoleń, obsługi postępowań, audytu i kontroli z zakresu prawidłowego stosowania prawa zamówień publicznych. Tematyka zamówień publicznych jest mi znana już od 1998 roku.

Podczas pracy w administracji zajmowałem się i zajmuję doradztwem zakresu zamówień publicznych. Prowadziłem i prowadzę też szkolenia na zlecenie dla jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy pzp jak również dla Beneficjentów-realizatorów środków unijnych ( ponad 800 h szkoleń).

Jestem praktykiem, byłem przewodniczącym komisji przetargowych, kontrolerem, doradcą jak również specjalistą ds. realizacji zamówień publicznych w dużym projekcie współfinansowanym z U.E promującym województwo warmińsko-mazurskie. Obsługuję też zamówienia publiczne w ramach umów zleceń w innych jednostkach.

W 2007 roku byłem powołany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego do kontroli wydatkowania środków unijnych zakresie zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych w ramach realizowanych projektów ZPORR i INTERREG na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Od 2009 r. współpracowałem także z Biurem Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego a także Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Olsztynie również w zakresie kontroli prawidłowości realizacji zamówień publicznych w ramach Programów Regionalnych Narodowej Strategii Spójności 2007-2013. Prowadzę tez audyty postępowań o zamówienia publiczne, ale także postępowań w ramach zamówień cywilnych realizowanych przez jednostki nie zobowiązane do stosowania pzp ale zobowiązane przy wydatkowaniu środków unijnych np. na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do realizacji wydatków zgodnie z zasadami konkurencyjności.

Moja wiedza praktyczna: (prowadzenie postępowań, kontrole postępowań) pozwala przedstawić rzetelne informacje uczestnikom szkoleń z możliwością ćwiczeń praktycznych a także podzielić się bardzo potrzebnym doświadczeniem z wymienionego wyżej zakresu a także rzetelnie doradzać, kontrolować i obsługiwać postępowania o zamówienia publiczne.

podpis