Doradztwo

?

cena do uzgodnienia

  • kosztorys ustalany indywidualnie z klientem

Zapytanie ofertowe

Obsługa zamówień

od700

złotych brutto

  • przegląd pełnej dokumentacji przetargowej

Zapytanie ofertowe

Szkolenia

do150

PROMOCJA!

  • brutto za godzinę

Zamów

Przetargi

2000

brutto

  • sporządzanie dokumentacji przetargowej pełnej do kwot progowych

Zapytanie ofertowe

Obsługa zamówień publicznych

?

cena do uzgodnienia

  • Cena zależna od ilości postępowań i procedur oraz stopnia trudności (postępowania uproszone czy też pełne)

Zapytanie ofertowe

Przetargi

od4000

złotych brutto

  • obsługa jednego postępowania
  • sporządzenie dokumentacji przetargowej pełnej do kwot progowych
  • prowadzenie całego postępowania pełnego powyżej kwot progowych

Zapytanie ofertowe

Audyt

?

cena do uzgodnienia

  • Audyt pod kątem prawidłowości sporządzonej dokumentacji w celu usunięcia błędów przed kontrolą
  • Cena uzależniona jest od ilości postępowań w jednostce

Zapytanie ofertowe